Disclaimer

Algemeen
De informatie op de websites Gaus zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen aan de informatie geen rechten worden ontleend. Gaus geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit en behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken. Bij twijfel of bij onduidelijkheid over de informatie verzoeken wij u contact op te nemen via info@gaus.nl

Aansprakelijkheid
Gaus kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek van de websites van Gaus, de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten of de – tijdelijke – onmogelijkheid deze sites te kunnen raadplegen.

Bescherming persoonsgegevens
De aan de Gaus verstrekte persoonsgegevens (bij het aanvragen van informatie of het aanmelden voor een cursus) worden door de Gaus opgeslagen. Gaus gebruikt deze gegevens om belangstellenden op de hoogte te houden van activiteiten en ontwikkelingen en om marktanalyses te maken. De gegevens worden niet gepubliceerd of voor derden toegankelijk gemaakt. Indien verdere informatie niet gewenst is, stuur dan een e-mail met de persoonsgegevens naar info@gaus.nl

Externe links
De websites van Gaus bevat externe links. Deze zijn als service voor de bezoeker opgenomen. Gaus is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen, voor de diensten die hierop worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe links.

Auteursrecht
Het auteursrecht voor teksten, ontwerpen, foto’s en logo’s op de websites van Gaus berust bij Gaus en mogen daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gaus worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt.

Bij het plaatsen van content op de websites Gaus is op zo zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de http://www.ivir.nl/wetten/nl/auteurswet_01_04_2006.html Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op één van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met:

Gaus
Ruttensweg 1
8313 RG RUTTEN
E-mail:info@gaus.nl

Portret
Bent u herkenbaar in beeld gebracht op deze website, en stelt u daar geen prijs (meer) op, neem dan contact via bovenstaand adres.

Reacties zijn gesloten.